Voordrachtskunstenaar / verteller
Contact: 06 - 532 712 89

Projecten

SOLOVOORSTELLINGEN

Christus en de Grootinquisiteur naar de roman van Dostosjewski.

Tournee april-mei en nov-dec. 2013

Het is de taak van de Grootinquisiteur om ketters op de brandstapel te brengen. Hij voelt zich gedwarsboomd door de Christus, die voor enkele ogenblikken is terug- gekeerd. Hij neemt hem gevangen en bezoekt hem ‘s nachts in zijn cel. “Jouw tijd is geweest, nu hebben wij het voor het zeggen en stoor ons niet verder in ons werk!”. De Grootinquisiteur verwijt hem dat hij de drie verleidingen in de woestijn heeft weer- staan, waardoor de mensen in het ongeluk zijn gestort. De kerk heeft er daarentegen voor gezorgd dat er voldoende brood is, dat het volk een leider heeft, waar ze op kan vertrouwen en zij heeft de mensen vooral verlost van de eigen morele keuze.

Spreken beide stemmen niet in ons? Staan wij niet dagelijks voor keuzes? Welke autoriteit willen we volgen? Intolerantie, hypocrisie en koele berekening staan lijnrecht tegenover mededogen, moraliteit en het hart.

‘De Grootinquisiteur’ uit het werk van Dostojewski is één van de aangrijpendste verhalen uit de wereldliteratuur waarin het thema vrijheid op indrukwekkende wijze is uitgewerkt. Manjo Joosten maakt bij zijn voorstellingen zo min mogelijk gebruik van visuele hulpmiddelen, maar wil met gebaar, woord en stem bewerkstelligen dat het publiek zelf de beelden kan oproepen. Hij vertelt bij voorkeur verhalen waar dilemma’s een rol spelen en waarbij het thema centraal staat: mens worden en de keuzes die daarmee gepaard gaan. De voorstelling duurt circa 70 minuten (geen pauze).

Manjo Joosten: verteller Marievonne van der Pijl: regie Roeland van de Wall Repelaer: vormgeving Fotografie: Robert Mulder.

‘ De Alchemist’
naar een boek van Paulo Coelho met muziek van gitarist Gijs Batelaan
Bij de voorstelling is gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling door Harrie Lemmens (Arbeiderspers)

manjo_joosten_12

Een inspirerend verhaal over  geloven in dromen, je eigen weg gaan en de kracht van de liefde…
en dat wat je er zelf in ontdekt en aan beleefd

Een Andalusische schaapherder heeft een droom gehad: bij de piramiden in Egypte zou een schat voor hem begraven liggen.
Hij verlaat de kudde om zijn droom te volgen. Tijdens zijn reis ontmoet hij een oude man, een Engelsman, een kristalverkoper, het meisje Fatima en tenslotte de alchemist. Vele malen wordt hij voor de keus gesteld door te gaan of terug te keren naar zijn schapen. Zijn liefde voor Fatima plaatst hem voor het dilemma: bij haar blijven of toch verder met de zoektocht naar de schat…
Maar als de alchemist hem laat inzien dat de liefde nooit iemand mag verhinderen zijn eigen weg (legende) te volgen, bereikt hij na een lange tocht door de woestijn uiteindelijk zijn doel.

Meer dan 30-maal gespeeld op diverse locaties en bij verschillende gelegenheden. Laatste voorstelling was 10 oktober 2012.

Manjo Joosten in 2012